Proč festival Tvůrčí Afrika
aneb Všichni jsme Afričani?

  Afrika je bohatý, pestrý kontinent se zajímavou směsicí kultur, které můžou v mnohém inspirovat českou kulturu i další kultury, setkávající se na našem území. Africká divadla a dramatiky zažívají od 80. let minulého století svůj obrovský rozkvět, a to nejen v rámci afrického kontinentu. „Boom“ afrických autorů zasáhl západní Evropu i Spojené státy a Kanadu, kde jsou afričtí dramatici označováni za „autory třetího tisíciletí“. Také u nás žijí tvůrčí Afričané, kteří jsou důležitou součástí českého kulturního života. Afrika je pro nás bohužel stále spíš exotika či synonymum pro chaos, hlad, války a nemoci než skuteční lidé, umělci, naši sousedé a přátelé a opravdové hodnoty jejich kulturního, duchovního či myšlenkového světa.

  Je tudíž nesmírně důležité černobílý obraz vnímání Afriky a Afričanů zbořit a narušit. Tím dáváme prostor toleranci, vzájemné lidské snášenlivosti, otevíráme se nové tvůrčí i lidské energii, novým zdrojům inspirace, nacházíme v sobě i v celé společnosti novou sociálně-kulturní citlivost.

  Podtitul festivalu Tvůrčí Afrika zní: Všichni jsme Afričani! Právě tímto názvem chceme vyjádřit, že všichni jsme lidé, že všichni máme stejné kořeny, podobné problémy a že si navzájem můžeme porozumět.

  Festival je pokračovatelem festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani, který v letech 2000-2010 inicioval a pěstoval zájem o africkou dramatiku a divadlo v ČR. Je jediným projektem svého druhu v ČR. Usiluje o soustavné, dlouhodobé a hlubší poznání tvorby současných afrických autorů prostřednictvím debat, setkání s českými (příp. jinými zahraničními) autory a tvůrci, zprostředkování překladů a vydání her, scénických čtení a divadelních představení českým divákům. Inspiruje české umělce a intelektuály dramaturgicky, inscenačně i teatrologicky. Širší publikum pak umělecky, společensky, kulturně i lidsky. Přispívá významným způsobem k větší rozmanitosti české kultury. A zároveň uvádí české divadlo do světového multikulturního kontextu. Působí v neposlední řadě také jako prevence proti rasismu, xenofobii a kulturní nesnášenlivosti.


Smyslem a cílem projektu je:

1/ seznamovat odbornou i neodbornou veřejnost naší země s dosud neprobádaným teritoriem moderních afrických divadelních kultur, a to zejména prostřednictvím prezentace her afrických autorů a hostování afrických divadelních skupin

2/ inspirovat české divadelníky a nabídnout nesmírně životaschopnou alternativu k převažující euroamerické dramaturgii

3/ obohacovat současné divadelní dění v Praze a ČR o kulturní aktivity tzv. českých Afričanů – „nových Pražanů, Čechů“

4/ proměnit vnímání divadla v Čechách směrem k multikulturnosti, a tím pádem dát prostor nejen nové umělecké energii, ale též toleranci, rasové snášenlivosti a vzájemnému porozumění.

5/ podchytit zejména mladou generaci a rozvíjet její vstřícné vnímání světa a novou citlivost vůči cizincům a menšinám, všemu jinému okolo nás


 

Během jedenáctileté existence festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani se nám mj. podařilo:

1/ mezi diváky z řad odborníků i laiků vzbudit zájem a zvýšit povědomí o současných projevech afrických divadel a dramaturgií

2/ ve spolupráci s Divadelním ústavem Praha vydat v edici Současná hra 12 her současných afrických autorů

3/ ve spolupráci s ČRo 3 – Vltava uvést 4 rozhlasové premiéry her afrických autorů

4/ inspirovat české profesionální divadelníky (např. Lída Engelová, Eva Salzmannová, Miloš Horanský, Petr Hruška, Jan Tošovský, Lucie Málková, Jiří Honzírek, Akram Staněk aj.) k inscenacím her současných afrických autorů – hry vydaných autorů byly s úspěchem realizovány buď v rozhlase nebo v divadle

5/ zmapovat a podchytit kulturní aktivity „českých Afričanů“ a iniciovat vznik nových aktivit, prezentovaných dosud zejména v rámci festivalového programu nazvaného Africká noc

6/ oslovit zejména mladé diváky, počínaje těmi nejmenšími dětmi, jimž nabízíme pravidelně představení afrických pohádek, dílny a pod.

7/ částečně propojit publikum majoritní společnosti s minoritami, a to nejen Afričany, na festivalové akce chodí také další cizinci či příslušníci menšin

8/ propagovat pražské a české divadlo, kulturu v zahraničí, a to mj. prostřednictvím ohlasů ve francouzském časopise Africultures, Notre librairie a rádiu RFI a chorvatském internetovém časopise Teatar, francouzského vysílání ČRo, zahraniční i české mutace časopisu Srdce Evropy, francouzského časopisu Continental.

9/ propojovat ústřední téma setkávání české a africké kultury festivalu Tvůrčí Afrika s tématy a dramaturgií dalších festivalů v Čechách, např. Den Tvůrčí Afriky na festivalu …příští vlna/next wave…v říjnu 2005, v červnu 2006 „africká dramaturgická linie“ v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo Evropských Regionů v Hradci Králové a seminář na téma Kdopak by se africké dramatiky bál ve spolupráci s agenturou Aura-Pont, Praha, červenec 2006 africký divadelní doprovodný program Letní filmové školy v Uherském Hradišti, srpen 2006 – dílna tvůrčího psaní s Cayou Makhélé na festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov, v roce 2007 Dny Afriky organizované Ministerstvem zahraničí a Českým centrem v Praze, Pražské Quadriennale, Den Orientu na ...příští vlně...

10/ ve spolupráci s festivalem …příští vlna/next wave…a divadlem Archa uspořádat v roce 2006 po patnácti letech hostování světové divadelní legendy, pařížského souboru Petera Brooka s inscenací Sizwe Banzi je mrtev v Praze a představit Brookovo „africké téma“ prostřednictvím projektu Brookův svět, Afrika a my (promítání filmů, přednáška, diskuse)

11/ na podzim 2008 občanské sdružení Komba ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny připravily k vydání z iniciativy festivalu Tvůrčí Afrika vůbec první česko-angolskou hru u nás s názvem Capoeira aneb z Afriky a Brazílie do Prahy (vyšlo v prosinci 2008)

13/ na performanci českých Afričanů Capoeira aneb z Afriky a Brazílie do Prahy (režie Tomáš Žižka) navázal na podzim 2008 nový divadelní projekt pod hlavičkou Tvůrčí Afriky a o.s. Komba Divadlo bez hranic, které uvedlo Pohádky ptáka Afrikána v režii Zoji Mikotové (premiéra 20.12. 2008) a Pavoučení v režii Jiřího Jelínka (premiéra 19. 6. 2011)


HLAVNÍ POŘADATEL FESTIVALU
KOMBA Z.S.

Komba je nezávislý, dobrovolný, zájmový a odborný spolek, původně občanské sdružení, zájemců o tradiční i moderní africkou, arabskou a karibskou kulturu. Vznikl v roce 2006. Do té doby byla hlavním pořadatelem (nejen) divadelních setkání Tvůrčí Afrika společnost Bohemia Discovery s.r.o.. V roce 2011 se konal 10. ročníkfestivalu, který po pětileté pauze navázal na předchozí ročníky. Garantem projektu a ředitelkou byla od začátku jeho dramaturgyně Mgr. Lucie Němečková. Od roku 2008 Komba organizuje též festival věnovaný orientálním kulturám - Nad Prahou půlměsíc (www.nadprahoupulmesic.webnode.cz). V rámci projektu Divadla bez hranic se zaměřuje též na hraní pohádek a představení s africkou a orientální tematikou (Capoeira (2006), Pohádky ptáka Afrikána (2008), Pavoučení (2011). V roce 2015 došlo k transformaci občanského sdružení v zapsaný spolek.

Současnou předsedkyní Komby je afrikanistka Jana Jiroušková, místopředsedkyní Lucie Němečková a jednatelkou Naďa Vlčková.