Proč festival Tvůrčí Afrika
aneb Všichni jsme Afričani?

  Afrika je bohatý, pestrý kontinent se zajímavou směsicí kultur, které můžou v mnohém inspirovat českou kulturu i další kultury, setkávající se na našem území. Africká divadla a dramatiky zažívají od 80. let minulého století svůj obrovský rozkvět, a to nejen v rámci afrického kontinentu. „Boom“ afrických autorů zasáhl západní Evropu i Spojené státy a Kanadu, kde jsou afričtí dramatici označováni za „autory třetího tisíciletí“. Také u nás žijí tvůrčí Afričané, kteří jsou důležitou součástí českého kulturního života. Afrika je pro nás bohužel stále spíš exotika či synonymum pro chaos, hlad, války a nemoci než skuteční lidé, umělci, naši sousedé a přátelé a opravdové hodnoty jejich kulturního, duchovního či myšlenkového světa.

  Je tudíž nesmírně důležité černobílý obraz vnímání Afriky a Afričanů zbořit a narušit. Tím dáváme prostor toleranci, vzájemné lidské snášenlivosti, otevíráme se nové tvůrčí i lidské energii, novým zdrojům inspirace, nacházíme v sobě i v celé společnosti novou sociálně-kulturní citlivost.

  Podtitul festivalu Tvůrčí Afrika zní: Všichni jsme Afričani! Právě tímto názvem chceme vyjádřit, že všichni jsme lidé, že všichni máme stejné kořeny, podobné problémy a že si navzájem můžeme porozumět.

  Festival je pokračovatelem festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani, který v letech 2000-2010 inicioval a pěstoval zájem o africkou dramatiku a divadlo v ČR. Je jediným projektem svého druhu v ČR. Usiluje o soustavné, dlouhodobé a hlubší poznání tvorby současných afrických autorů prostřednictvím debat, setkání s českými (příp. jinými zahraničními) autory a tvůrci, zprostředkování překladů a vydání her, scénických čtení a divadelních představení českým divákům. Inspiruje české umělce a intelektuály dramaturgicky, inscenačně i teatrologicky. Širší publikum pak umělecky, společensky, kulturně i lidsky. Přispívá významným způsobem k větší rozmanitosti české kultury. A zároveň uvádí české divadlo do světového multikulturního kontextu. Působí v neposlední řadě také jako prevence proti rasismu, xenofobii a kulturní nesnášenlivosti.


Smyslem a cílem projektu je:

1/ seznamovat odbornou i neodbornou veřejnost naší země s dosud neprobádaným teritoriem moderních afrických divadelních kultur, a to zejména prostřednictvím prezentace her afrických autorů a hostování afrických divadelních skupin

2/ inspirovat české divadelníky a nabídnout nesmírně životaschopnou alternativu k převažující euroamerické dramaturgii

3/ obohacovat současné divadelní dění v Praze a ČR o kulturní aktivity tzv. českých Afričanů – „nových Pražanů, Čechů“

4/ proměnit vnímání divadla v Čechách směrem k multikulturnosti, a tím pádem dát prostor nejen nové umělecké energii, ale též toleranci, rasové snášenlivosti a vzájemnému porozumění.

5/ podchytit zejména mladou generaci a rozvíjet její vstřícné vnímání světa a novou citlivost vůči cizincům a menšinám, všemu jinému okolo nás


 

Během jedenáctileté existence festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani se nám mj. podařilo:

1/ mezi diváky z řad odborníků i laiků vzbudit zájem a zvýšit povědomí o současných projevech afrických divadel a dramaturgií

2/ ve spolupráci s Divadelním ústavem Praha vydat v edici Současná hra 12 her současných afrických autorů

3/ ve spolupráci s ČRo 3 – Vltava uvést 4 rozhlasové premiéry her afrických autorů

4/ inspirovat české profesionální divadelníky (např. Lída Engelová, Eva Salzmannová, Miloš Horanský, Petr Hruška, Jan Tošovský, Lucie Málková, Jiří Honzírek, Akram Staněk aj.) k inscenacím her současných afrických autorů – hry vydaných autorů byly s úspěchem realizovány buď v rozhlase nebo v divadle

5/ zmapovat a podchytit kulturní aktivity „českých Afričanů“ a iniciovat vznik nových aktivit, prezentovaných dosud zejména v rámci festivalového programu nazvaného Africká noc

6/ oslovit zejména mladé diváky, počínaje těmi nejmenšími dětmi, jimž nabízíme pravidelně představení afrických pohádek, dílny a pod.

7/ částečně propojit publikum majoritní společnosti s minoritami, a to nejen Afričany, na festivalové akce chodí také další cizinci či příslušníci menšin

8/ propagovat pražské a české divadlo, kulturu v zahraničí, a to mj. prostřednictvím ohlasů ve francouzském časopise Africultures, Notre librairie a rádiu RFI a chorvatském internetovém časopise Teatar, francouzského vysílání ČRo, zahraniční i české mutace časopisu Srdce Evropy, francouzského časopisu Continental.

9/ propojovat ústřední téma setkávání české a africké kultury festivalu Tvůrčí Afrika s tématy a dramaturgií dalších festivalů v Čechách, např. Den Tvůrčí Afriky na festivalu …příští vlna/next wave…v říjnu 2005, v červnu 2006 „africká dramaturgická linie“ v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo Evropských Regionů v Hradci Králové a seminář na téma Kdopak by se africké dramatiky bál ve spolupráci s agenturou Aura-Pont, Praha, červenec 2006 africký divadelní doprovodný program Letní filmové školy v Uherském Hradišti, srpen 2006 – dílna tvůrčího psaní s Cayou Makhélé na festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov, v roce 2007 Dny Afriky organizované Ministerstvem zahraničí a Českým centrem v Praze, Pražské Quadriennale, Den Orientu na ...příští vlně...

10/ ve spolupráci s festivalem …příští vlna/next wave…a divadlem Archa uspořádat v roce 2006 po patnácti letech hostování světové divadelní legendy, pařížského souboru Petera Brooka s inscenací Sizwe Banzi je mrtev v Praze a představit Brookovo „africké téma“ prostřednictvím projektu Brookův svět, Afrika a my (promítání filmů, přednáška, diskuse)

11/ na podzim 2008 občanské sdružení Komba ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny připravily k vydání z iniciativy festivalu Tvůrčí Afrika vůbec první česko-angolskou hru u nás s názvem Capoeira aneb z Afriky a Brazílie do Prahy (vyšlo v prosinci 2008)

13/ na performanci českých Afričanů Capoeira aneb z Afriky a Brazílie do Prahy (režie Tomáš Žižka) navázal na podzim 2008 nový divadelní projekt pod hlavičkou Tvůrčí Afriky a o.s. Komba Divadlo bez hranic, které uvedlo Pohádky ptáka Afrikána v režii Zoji Mikotové (premiéra 20.12. 2008) a Pavoučení v režii Jiřího Jelínka (premiéra 19. 6. 2011)


HLAVNÍ POŘADATEL FESTIVALU
KOMBA Z.S.

Komba je nezávislý, dobrovolný, zájmový a odborný spolek, původně občanské sdružení, zájemců o tradiční i moderní africkou, arabskou a karibskou kulturu. Vznikl v roce 2006. Do té doby byla hlavním pořadatelem (nejen) divadelních setkání Tvůrčí Afrika společnost Bohemia Discovery s.r.o.. V roce 2011 se konal 10. ročníkfestivalu, který po pětileté pauze navázal na předchozí ročníky. Garantem projektu a ředitelkou byla od začátku jeho dramaturgyně Mgr. Lucie Němečková. Od roku 2008 Komba organizuje též festival věnovaný orientálním kulturám - Nad Prahou půlměsíc (www.nadprahoupulmesic.webnode.cz). V rámci projektu Divadla bez hranic se zaměřuje též na hraní pohádek a představení s africkou a orientální tematikou (Capoeira (2006), Pohádky ptáka Afrikána (2008), Pavoučení (2011). V roce 2015 došlo k transformaci občanského sdružení v zapsaný spolek.

Současnou předsedkyní Komby je afrikanistka Jana Jiroušková, místopředsedkyní Lucie Němečková a jednatelkou Naďa Vlčková.

 

lll

QUI SOMMES NOUS?

Komba, z.s.
est une association professionnelle indépendante et volontaire de personnes intéressées par le traditionnel et le moderne, en particulier le théâtre, la culture et la dramaturgie de l'Afrique et des Caraïbes et du Moyen-Orient.

 « Afrique en création » est le seul festival à Prague et en République tchèque à s'engager dans une connaissance à long terme, systématique et complète des cultures théâtrales africaines à travers des productions théâtrales et des lectures scéniques, souvent présentées en première tchèque, des débats et des ateliers avec des dramaturges africains invités, initiant des traductions de leurs pièces. Mais aussi des des concerts, des expositions, etc., qui sont importants du point de vue du contexte culturel africain qui nous est inconnu. Dans le même temps, il invite des performances invitées de l'étranger, et travaille avec des artistes tchèques liés à l'Afrique et avec des artistes africains vivant à Prague. Il offre une dramaturgie de qualité pour le grand public ainsi que pour ceux qui s´interresent aux ouberture vers dramaturgies et théàtres africains. À travers le théâtre, il combat les préjugés et la xénophobie. Il remplit le rôle de la diplomatie culturelle naturelle, qui a une chance de se refléter positivement dans d'autres sphères, économique, politique, interpersonnelle.
____________________________________________________

AFRICAN THEATRE IN THE CZECH REPUBLIC?

Such question brings both interest and embarrassment. What can we imagine under this label? Dramaturgy of the authors coming from Africa? The production of Africans living in the Czech Republic or hosting here from abroad? Yes, all these forms can be encountered in the Czech Republic, albeit in a far more limited extent than it is e.g. in France. Francophone Africa is the most present in our country thanks to the theatre.

Creative Africa or We Are All Africans
It has a relatively short history. However, it is rich in its own way. It is mainly related to the initiative which was established in 2000 in the minds of two dramatists: a dramaturge LucieNěmečková and a French actress and director Frederica Smetana. The first year of theatrical encounter Creative Africa or We Are All Africans was established in order to discover new theatrical energy and issues and to broaden globally our horizons. Its primary mission from the very beginning was to bring African authors to our country, lead discussions with them, present their work not only to the theatre professionals but also to the general public, therefore, translate and publish plays, initiate staged readings, emerge the theatre or radio productions etc. They were led to do so, among other things, by a sad balance of already translated plays of African authors, of which the Czech audience could read just two texts by Wole Soyinka and Athol Fugard up to that time

Eleven African authors, twelve plays
The festival has been in existence up to now just with exception of a five-year break in 2010-2015. It has completed twelve years and I dare say that despite all difficulties, it was able to shift our thinking to a bit wider openness, tolerance and understanding towards theatre aesthetics other than European, issues different from "ours" and the characters sometimes distant, yet familiar. In the course of the twelve-year existence, the festival presented eleven authors originated from different francophone countries, mostly in sub-Saharan Africa. Playwrights like KoffiKwahoulé (Ivory Coast), CayaMakhélé (Congo), José Pliya (Benin), KossiEfoui (Togo), Sony LabouTansi (Congo), Leandre Alain Baker (Congo), Gustave Akakpo (Togo), Rodrigue Norman (Togo) KoulsyLamko (Chad), SlimaneBenaissa (Algeria), Aristide Tarnagda (Burkina Faso) have already entered in the record in Czech context by their plays which were translated into Czech mainly by Michal and Matilda Lázňovští. Ten of the texts have been published in the edition Current play of the Theatre Institute, four productions have been realized by the Czech Radio Vltava, six by the theatre and all eleven have been presented in the context of staged readings

Staging and publishing achievements
Let‘s recall at least the staging achievements: Shameless by Kwahoulé was staged by the Theatre Studio Disc by performing arts students led by Eva Salzmann and Miloš Horanský in 2003. In 2015, the same play had its premiere in a production of the Art Association Oldstars directed by Tomáš Staněk. Fable about love, hell and morgue by Makhélé was directed by Petr Hruška at the Theatre on Prádlo in 2004. The director Akram Staněk was inspired by the play Days are lagging and nights, too by Leandr Alain Baker which he staged at the Theatre without Boards in Prague Rockcafé in 2014. The French playing ensemble Ni chis nimus staged Catharsis by Gustav Akakpo at the Theatre Studio Disc under the direction of Helena Charmay in 2008 and a year later also text La dame du café d'en face (Lady from the opposite café)by Kwahoulé.
The first edition of the dramatic text written by the African author in Czech in 2008 became a unique issue. It was a play Capoeira or from Africa and Brazil to Prague by Paul Americana from Angola, which was published in 2008 in a collaboration with the civic association Komba of publishing house Větrnémlýny (Windmills). The play directed by Tomáš Žižka was staged by the Theatre without Borders, the theatre of Czech Africans. But more about this issue later.

Cooperation with other festivals
The list of presentations of African playwrights in the Czech context does not end by the Creative Africa festival by far. Other festivals and cultural institutions expressed their interest in the African dramaturgy and authors outside its framework. Let’s remind for example a Day of Creative Africa on the Next Wave Festival in 2005, "African dramaturgical line" at the International Theatre Festival of European Regions in Hradec Králové and a seminar on Who's afraid of African dramatics in cooperation with Aura-Pont agency in 2006, African theatrical accompanying programme of the Summer film school in Uherské Hradiště in July 2006 and in August of the same year a creative writing workshop with Caya Makhélé at the festival of amateur theatres Jirásek's Hronov, theatre participation during the Days of Africa, organized by the Ministry of Foreign Affairs and the Czech Centre in Prague in 2007, participation of KoffiKwahoulé in the jury of the Prague Quadrennial in 2007, staging the play Witchcraft by Caya Makhélé within the translation workshop Dilia in the Theatre in Vinohrady in 2011 or the festival of staged reading by the theatre Feste-Specific in 2013. "African theatrical theme" was also managed to be churned up through a top cultural event Brook‘s world, Africa and us in the Arch theatre in 2006. Prague was visited by the world theatre legend Peter Brook with the dramatisation of Sizwe Banza is dead by South African playwright Athol Fugard after the period of fifteen years.

Not only plays, but also African dance
Up to now we have been speaking just about dramatic e.g. spoken theatre art. Nevertheless we should not forget that a number of great dancers act in the Czech Republic as well (for example Lamine Gueye, Senegal, Maurice Yeka, Congo-Kinshasa). Festival the Creative Africa was one of the first in our country which introduced a Czech dancer with Togo origin, performing in Berlin in the famous dance group Sashi Waltz led by Jiří Bartovanec. And most of all, since 2000, dance and music group the Ba To Cu, whose leader is a dancer and choreographer Monica Rebcová, has been performing in the Czech Republic.

Theatre of Czech Africans
I would like to end this brief analysis of the situation of African theatres and playwright activities in our area with a note about the existence of the theatre of Czech Africans, which has operated under the name Theatre without Borders since 2006. It is an independent theatre association with international members, which connects both professional and amateur artists. Its first production was an already mentioned play Capoeira or from Africa and Brazil to Prague by Paul Americana. It was telling a story of a dance and martial art capoeira which originated in the African pre-colonial period and came to America, specifically to Brazil, through slaves and later spread throughout the world. It was a journey of capoeira but also a journey to capoeira, as it is not just a matter of the body, but also a whole philosophy and a metaphor at the same time linking people of different cultures, which interested the authors the most.

Today the theatre has in its repertoire two fairy tale performances: Fairy tales of bird African
directed by ZojaMikotová (premiere on 20th December 2008) and Spidering - Pavoučení (based on the play by Caya Makhélé), directed by Jiří Jelínek (premiere on 19th June 2011). The scene for the performance was created by a designer and Africanist Jana Jiroušková. The key actress of the company is Eliška Mesfin Boušková, whose father comes from Ethiopia. She is the first professional black actress in our country. MaximeMededa is from Benin, he came to Prague in the 1980s to study journalism. He is one of the founding members of the Theatre without Borders, and at the same time its director David Drábek gives him roles in some of his performances in theatre Minor and Klicpera Theatre in Hradec Králové. He also performs in the Ypsilon Studio. Last year, director David Jařab gave him the major role in the performance of his text White dogs and black cats. Maxime Mededa can be considered the Czech Habiba Bengliu who approximately 100 years ago (!)became the first black actor in France.

When we say African theatre, most people probably imagine a sort of a ritual dance with masks. Despite all the above mentioned activities striving for awareness of modern, contemporary and vivid African theatres and dramaturgies, we still live in the world of false, somewhat rigid ideas not only about African theatre cultures but about Africa in general. One of the most important issues of contemporary theatre, not only in the Czech Republic, seems to be changing this view. Indeed, I think our entire society would benefit from it.

Lucie Němečková (2016)