Polibek

Caya Makhélé
překlad Eliška Krausová a Barbora Černá

Polibek odolává všemu
i smrti
kromě ukradených a zrádných polibků
které otevírají šrámy na duši

Polibek je vzácný sezam
který probouzí světlo
a noc pozdrží do rána

Polibek překonává masky
sny a fikce
čas i hranice
iluze a příznaky

Polibek se mění v obrazy
slova doutnající v tichosti
virtuální reality

Polibek je žena
a zároveň muž
tolik příběhů
kde je začátkem i koncem

Polibek je výpovědí touhy po životě
po smíření
po přijetí a rozloučení 

Polibek si hraje s věkem a pohlavím
s barvami a tvary
místy a prostory
původy a tradicemi 

Polibek nese duše inspirativních bytostí
které touží po stejném jazyce
jazyce tisíce slibů
Polibek je krajem nostalgie
který léčí srdce ze zapomnění
je to země budoucnosti
která zve na hostinu věčnosti
díky polibku jsme naživu 

Je to dar jednoho člověka druhému
odolává všemu, především smrti