Vážení diváci,
ačkoli jsme se první dvě etapy letošní Tvůrčí Afriky v červnu a září úspěšně vyhnuli virtuální verzi, neboť základem našeho festivalu jsou především živá setkání s živými lidmi, závěr 16. ročníku jsme nuceni převést přece jenom do online podoby. I když jsme do poslední chvíle věřili, že bude možné cestovat a hrát divadlo mezi Abidžanem, Bamakem, Lagosem, Fort-de-France a Prahou, není to nakonec možné. Navzdory tomu chceme ukázat vitalitu afrických tvůrců a společně zvednout hozenou rukavici pandemie.
Proto jsme pro vás počátkem prosince připravili online program. Jsme toho názoru, že skutečnou tvorbu nic nezastaví.

Děkujeme za vaši přízeň, přejeme spoustu inspirativních chvil strávených ve společnosti afrických, karibských a českých umělců.
Děkujeme mnohokrát všem, kteří nás podpořili a podporují, především Hlavnímu městu Praze, Státnímu fondu kultury a Francouzskému Institutu.
Děkujeme také našim partnerům: Národnímu divadlu, Švandovu divadlu, ETC_Caraïbes, ACA – African culture and Art, MZV – odbor subsaharské Afriky, CAFR- Centrum afrických studí FF UK, Divadelním novinám a Taneční zóně.
A v květnu příštího roku se s vámi všemi těšíme v plné síle opět na viděnou

Za Tvůrčí Afriku
Lucie Němečková, ředitelka festivalu